J.f.Kreus Pahansuopuutta vastaan, oikeudenmukaisuuden puolesta.

Elvyttää potilasta, vaiko ei?

Joskus olisi hyvä nähdä metsä puilta, eikä puhua pelkästä aidan seipäästä, kun koko aita olisi parempi ottaa puheeksi. Ihan vain vinkkinä Sipilälle ja muulle hallitukselle.

 

"Sosiaalineuvos Demokraatissa: Suomi ei velkaannu vaan vaurastuu – syynä eläketuottojen kasvu. Ilmarisen johtaja Jaakko Kiander vahvistaa, että laajemmin laskien Suomi nettovarallisuuden muutos on plussalla"

http://www.hs.fi/talous/a1442627159791?jako=b4f2fd05d6328b52c075226553cc...

 

Mutta, kuten jutussa todettua, eläkevaroilla ja niiden tuotoilla ei ole tarkoitus valtion ja kuntien velkaa maksella. Niillä pitäisi maksaa eläkkeet. Potista riittäisi tällä hetkellä miljoonalle eläkkeen saajalle 180.000€ per lärvi, jos kaikki pistettäisiin saman tien jakoon. Pitää muistaa sellainenkin asia, että kun omasta palkasta maksetaan eläkevakuutusmaksua, niin ei se ole kertymässä itseä varten, vaan maksu menee nyt eläkkeellä olevien eläkkeiden maksuun. Eläkevakuutusmaksu ei ole siis korvamerkittyä, kuten voisi luulla.

Esitetyt hallituksen toimet leikkauksista, jotka kohdistuu palkkoihin, eläkkeisiin ja muihin tukiin, joilla ihmiset ostavat tuotteita ja palveluita, ovat käytännössä sisäinen devalvaatio, joka näivettää sisämarkkinassamme kysyntää ja pahentaa tilannetta.

Kyse on lottokupongin jätttämisestä, jossa toiveena on, että vientiä harjoittavat yritykset elpyisivät kilpailukykyloikan vuoksi, kun työkustannukset alenee.

Vaan näin ei välttämättä käy. Aivan varmaa kuitenkin on, että sisämarkkinamme kysyntä tuotteiden ja palveluiden osalta edelleen heikkenee kokonaisuutena ostovoiman hiipuessa. Vientiteollisuuden osalta ulkomainen kysyntä voi edelleen laskea ja toisaalta mahdolliset spekulatiiviset voitot hyvinkin valuvat osakkeenomistajille, eivät satsauksina tuotekehitykseen, investointeihin tai kapasiteetin laajentamiseen, joka toisi työpaikkoja. Sisämarkkinayrityksillä todennäköisimmin työpaikat vähenee eli työttömyys lisääntyy.

Olisiko sitten parempi elvyttää velkarahalla eli ottaa lisää velkaa. Kyllä, mikäli korot ovat lähes nollassa, kuten tällä hetkellä on. Vaan, velkakierre ei ole koskaan hyvä juttu, maksaa velkaa velalla. Velalla pitää saada jotain tuottavuutta aikaiseksi eli velalle lisäarvoa. Ihmisille siis töitä, yrityksille toiminnan edellytyksiä. Vienti vetämään.

Paras vaihtoehto olisi ulkoinen devalvaatio, joka ei onnistu, koska Suomi on luopunut omasta valuutastaan, markasta. Ulkoisella devalvaatiolla saataisiin välittömin vaikutuksin vientiyrityksille kilpailukykyloikka, jota yritetään nyt lottokupongilla sisäisen devalvaation kautta, leikaten työläisiltä. Tällöin tietysti ulkomaisen velan määrä ja sen kustannukset nousisi devalvaation suhteessa, ulkomaiset tuotteet ja palvelut kallistuisi, mutta sisämarkkinassa ostovoima pysyisi kutakuinkin samalla tasolla, eikä ostovoima heikkenisi, mikäli ulkomaisen velan osalta olisi Suomen Pankin toimin luotu jonkinlainen terminointi- tai suojausmekanismi ulkomaista velkaa omaaville. Lisäksi, kun ulkomaiset tuotteet ja palvelut kallistuvat devalvaation vuoksi, niin samalla kotimaisten vastaavien tuotteiden ja palveluiden kysyntä kasvaisi, joka on hyvä ottaa huomioon, ja lisäisi osaltaan työpaikkoja.

Suuri ongelma euroerossa, siirtymisessä takaisin omaan valuuttaan, markkaan, olisi ulkomainen velka, jota kaikki velka käytännössä tällä hetkellä on ja joksi se jäisi... kotitalouksilla, yrityksillä, kunnilla ja valtiolla.Suomen Pankin toimin pitäisi luoda jonkinlainen terminointijärjestelmä, jossa velallisille suotaisiin mahdollisuus suojautua jollain tavoin tulevaa devalvaatiota vastaan... jossa järjestelmässä valtio ottaisi kasvaneen luottokustannuksen hoitaakseen erityisjärjestelyin.

Edellä kuvaamani järjestely olisi tarpeen, ettei kävisi, kuten 90-luvun alussa, kun kymmenet tuhannet valuuttaluototetut kotitaloudet ja yritykset kaatuivat osaltaan devalvaation seurauksena.

 

Muistutuksena "Sinivalkoinen kavallus":

 

https://www.youtube.com/watch?t=13&v=HKsn6Zvwhbk

Piditkö tästä kirjoituksesta? Näytä se!

0Suosittele

Kukaan ei vielä ole suositellut tätä kirjoitusta.

Toimituksen poiminnat